O nama

  • Misija kompanije AAM Planiranje i izgradnja Lukavac je unapređenje i implementacija novih tehničkih i tehnoloških rješenja u oblasti izgradnje stambeno-poslovnih objekata i garaža. Tokom dvije decenije uspješnog rada u oblasti visokogradnje stasali smo u ozbiljnu kompaniju sa najboljim referencama, stečenim u EU i BiH. Profesionalan i odgovoran pristup u radu, uz saradnju sa klijentima i stvaranje uzajamnog povjerenja, najbolja  nam je preporuka za dalji rad. Prosperitet naše kompanije zasnovan je isključivo na sigurnosti i zadovoljstvu kupca.

    Vizija našeg stručnog tima i menadžmenta je visoko pozicioniranje na tržištu Balkan, uz velika finasijska ulaganja u kvalitet i inovativne projekte. To planiramo realizovati predanim radom uz kontinuirano stručno usavršavanje i napredovanje, upotrebu naših resursa u vidu nekretnina, ljudskih potencijala, raspoloživih potencijala, raspoloživih finasija i savremene mehanizacije.

    Mi planiramo i gradimo za budućnost.