Usluge

 • Projektovanje

  – Arhitektonsko projektovanje stambenih i poslovnih objekata po Evropskim standardima
  – Projektovanje enterijera,
  – Urbanističko projektovanje naselja,
  – Projektovanje konstruktivnih sistema sa statičkim proračunima
  – Projektovanje elektro instalacija i video nadzora
  – Projektovanje mašinskih instalacija grijanja i ventilacionih sistema

  Licencirana izrada svih vrsta projektne dokumentacije:

  – Idejni projekti
  – Glavni projekti
  – Izvedbeni projekti
  – Projekti izvedenog stanja

  Građenje

  – Izvođenje svih faza izgradnje stambenih i poslovnih objekata
  – Izvođenje elektro instalacija,
  – Izvođenje protuprovalnih instalacija,
  – Izvođenje instalacije sistemske opreme

  U toku izvođenja i opremanja objekta upotrebljavamo najmodernije, provjerene materijale i ugrađujemo najmoderniju opremu!

  KVALITETA JE NA PRVOM MJESTU!